Act de responsabilizare civică și profesională

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” pe parcursul a mai multor ani  dezvoltă un parteneriat reciproc eficient cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui. Tradițional, elevii CEMF participă la colecta mobilă de donare de sînge, care reprezintă un act de responsabilizare civică și profesională.Jestul nobil de implicare în fortificarea securității hemotransfuzionale în Republica Moldova au manifestat 216 elevi de la 6 calificări, care î-și fac studiile în instituția noastră.  În scopul facilitării procesului educațional și respectarea principiilor moderne ale transfuziei Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui recent a oferit instituției noastre Protocoale Clinice Naționale în managementul hemoragiilor:
• Managementul transfuzional și de resuscitare volemică al hemoragiilor ginecologice și obstetricale masive
• Managementul hemoragiilor la pacientul cardiochirurgical
• Managementul hemoragiilor severe în pediatrie
• Managementul hemoragiilor severe la pacientul somatic/non-chirurgical
• Managementul hemoragiilor severe la pacientul chirurgical, în chirurgia non-cardiacă.