Acțiuni comune ONU pentru consolidarea drepturilor omului, inclusiv în regiunea transnistreană a Republicii Moldova

Este bune cunoscut faptul, că fenomenul stigmatizării și discriminării în grupurile vulnerabile, a persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care trăiesc cu sau sunt afectate de HIV/SIDA este destul de răspândit.Totodată, stigmatizarea și discriminarea pacienților cu infecția HIV/SIDA, tuberculoză, hepatite virale, infecția COVID-19 este întâlnit și în instituțiile medicale.În acest context, CEMF „Raisa Pacalo” în parteneriat cu UNAID susține eforturile și contribuie la realizarea proiectului „Acțiuni comune ONU pentru consolidarea drepturilor omului, inclusiv în regiunea transnistreană a Republicii Moldova”.Formarea competenței de comunicare eficientă și asertivă interpersonală la viitorii specialiști medicali cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare în scopul diminuării fenomenului stigmatizării și discriminării a devinit un scop deosebit de important în actualizarea curricula pentru formarea viitorilor asistenți medicali și a moașelor.Menționăm, că proiectul are și o valoare adăugată, deoarece dezvoltarea competenței de comunicare în scopul reducerii stigmatizării și discriminării este realziată atât la specialiștii cu studii medicale medii, cât și la viitorii medici, instruiți în USMF „N.Testemițanu”, ceea ce va asigura un sinergism în activitatea echipei multidisciplinare.Durabilitatea proiectului este asigurată de faptul că formarea și dezvoltarea competenței de comunicare la viitorii specialiști va fi realizată în toate cinci colegii de medicină din țară. Totodată subliniem, că dezvoltarea trainingurilor de formare în rândurile asistenților medicali și a moașelor, implicați actualmente în activitatea profesională în cadrul sistemului ocrotirii sănătății, va avea un impact palpabil de durată prin faptul că va îmbunătăți comunicarea între lucrătorii medicali și lucrătorii medicali – pacienți, dar și asigura o mai bună realizare a drepturilor beneficiarilor serviciilor de sănătate.