Activitatea CEIAC, sem.I, 2018-2019

La data de 15 ianuarie 2019 membrii CEIAC s-au întrunit pentru a prezenta tematica ședințelor lunare pentru semestrul II, 2018 – 2019.În cadrul ședinței s-a discutat Raportul privind modul de desfășurare a activității CEIAC în semestrul I, anul de studii 2018-2019 care va fi prezentat în cadrul Consiliului Profesioral din 18.01.2019.