Activitatea de consiliere și asistență metodică a profesorilor debutanți