ACTUALITĂŢI ALE MEDICINII MODERNE

„Actualităţi ale medicinii moderne în practica specialistului medical mediu”
a-IV-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a elevilor din colegiile de medicină

18 noienbrie 2010

Astăzi procesul de formare a specialiştilor cu studii medii de specialitate este orientat nu doar spre implementarea tehnologiilor moderne, susţinerea şi dezvoltarea programelor inovative, dar şi spre promovarea cercetării ştiinţifice şi dezvoltarea creativităţii elevilor.Cercurile ştiinţifico-practice studenţeşti joacă un rol deosebit în formarea profesională a viitorilor specialişti medicali cu studii medii de specialitate. Realizarea cercetărilor ştiinţifice de către studenţi/elevii contribuie la consolidarea calităţilor comunicative, formarea competenţilor de observare şi evaluare a diferitor fenomene medicale, dezvoltarea capacităţilor de cercetător atît în medicina practică, cît şi în nursing-ul ştiinţific.  Activitatea cercurilor ştiinţifico-practice studenţeşti, orientată în mod special spre procesul de formare şi dezvoltare a competenţelor de cercetare a studentului/elevului prevede două direcţii primordiale de activitate:
• formarea la studenţi/elevi elementelor şi competenţilor de cercetare ştiinţeifică;
• cercetarea ştiinţifică propriu zisă, realizată de către studenţi/elevi sub conducerea  cadrelor didactice experimentate.
    A devenit o tradiţii frumoasă organizarea şi realizarea conferinţelor ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională.
      La 18 noienbrie 2010 va avea loc a IV Conferinţă Naţională cu participare Internaţională a elevilor din Colegiile de Medicină cu genericul „Actualităţi ale medicinii moderne în practica specialistului medical mediu”. Conferinţa este realizată în Anul Internaţional al Nurselor şi ilucidează particularităţile activităţii de cercetare ştiinţifică a specialistului medical cu studii medii, educînd cele calităţi profesionale, morale şi etice, care vor contribui la formarea viitorilor specialişti medicali medii competenţi să presteze servicii de calitate populaţie republicii. În cadrul conferinţei elevii dotaţi au raportat despre activitatea realizată pe parcursul a doi ani de cercetare în diverse domenii:
1. Managementul pacienţilor cu boala artrotică în raport cu datele epidemiologice.
2. Tipurile constituţionale şi predispoziţia indivizilor de diferite tipuri constituţionale la maladii.
3. Abordarea  ştiinţifică  al  activităţii  farmaciştilor  prin implementarea  tehnologiilor  informaţionale.
4. Metode de purificare a apei potabile în condiţii casnice.
5. Клиническая  и  социально-экономическая составляющие  хронических  пиелонефритов.
6. Apariţia presei în spaţiul cultural românesc.
7. Managementul serviciilor de îngrijire şi informatizarea pacienţilor în cadrul asistenţei medicale primare.
8. Le probleme actuel de la phtisio-prophylaxie en france.
9. Managementul pacientului cu picior diabetic.
       În lucrările Conferinţei au participat:
1. Gertrud Stocker, expert inmternaţional, Germania
2. Elena Stempovschi, Asociatia Nursing, RM
3. Boris Gilca, Fondul Natiunilor Unite pentru populatie Moldova, Coordonator de Program
4. Mihai Zaiaţ, product manager, Campania farmaceutica Ghedeon Richter
5. Elevii şi cadrele didactice din Colegiile de Medicină din republică
   Conţinutul ştiinţific exemplar, creativitatea deosebită în prezentarea imagistică a rapoartelor şi posterelor, concluziile şi caracterul  aplicativ a ceretărilor realizare este un factor deosebit de important în stimulare spiritului pentru investigaţiile şi cercetările ulterioare a tinerilor cercetători în cadrul cercurilor ştiinţifico-practice studenţeşti. Totodată, activitatea de cercetare contribuie la formarea/pregătirea unui colectiv de cercetători tineri cu studii mediale medii în domeniul medicinii practice.