Actualităţi în pediatrie şi genetică medicală

În cadrul ședinței au fost prezentate materialele studiilor realizate de elevi în cadrul cercurilor ştiinţifico-practice studenţeşti la disciplinele Pediatria cu nursing specific şi Genetica medicală. În studiile realizate s-au demonstrat factorii, care influenţează patologia nou-născutului şi activităţile ce pot preveni aceste afecţiuni.
Organizatori:

  1. Botnarciuc Ludmila, profesor la disciplina Genetica medicală, metodist, doctor în pedagogie, grad didactic superior, moderator al cercului ştiinţifico-practic studenţesc la disciplina Genetica medicală.
  2. Madjar Ludmila, profesor la disciplina Pediatria cu nursing specific, grad didactic doi, moderator al cercului ştiinţifico-practic studenţesc la disciplina Pediatria cu nursing specific.