Administrarea intramusculară a medicamentelor

În data de 01.11.2023, Baltaga Albina, profesoară la unitatea de curs Nursing general a realizat cu grupa 213 (III), calificarea Asistent medical, specialitatea Îngrijirea bolnavilor, lecția practică publică ,,Administrarea intramusculară a medicamentelor”.
În cadrul activității didactice, s-au dezvoltat competențe profesionale specifice unității de curs, în baza obiectivelor propuse, prin diverse metode activ-participative centrate pe elev. În timpul lecției practice, elevii au exersat tehnica administrării intramusculare a medicamentelor conform Protocolului/ algoritm al deprinderilor practice, au analizat cauzele complicațiilor posibile în administrarea intramusculară și au propus măsuri pentru prevenire.