Admiterea, 2018

ADMITEREA 2018
Cea mai bună decizie a celor energici, capabili, care au dorinţa să fie alături de cei în suferinţă este să studieze în CEMF ,,Raisa Pacalo”
Dacă sunteţi optimişti, iubiţi viaţa în toate manifestările ei
şi nu vă temeţi de greutăţi, dacă iubiţi oamenii şi nu sunteţi indiferenţi vis-a-vis de durerile şi  suferinţele lor nu eziţaţi,
Veniţi să faceţi studiile la
Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”!
ZIUA UŞILOR DESCHISE –  16 mai 2018 ora 11.00
ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

La concursul de admitere în învăţământul profesional tehnic postsecundar se pot înscrie
cetăţenii R. Moldova, absolvenţi:
1) de liceu, cu Certificat de studii liceale (care nu au susţinut examenele de Bacalaureat);
2) de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
3) ai şcolii medii generale, cu Atestat de studii medii de cultură generală;
4) ai şcolii profesionale, cu Certificat de absolvire a şcolii profesionale şi Atestat de studii de cultură generală;
5) ai şcolii profesionale, cu Certificat de calificare la specialităţi conexe meseriei iniţiale;
6) de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale.

Admiterea se efectuează în bază de concurs pentru următoarele categorii de candidaţi:
1.În baza certificatului de studii liceale la  toate calificările
2. În baza diplomei de bacalaureat, atestatului de studii medii de cultură generală la toate calificările:
  Specialitatea  Medicină->calificarea Asistent medical->Asistent medical igienist –epidemiolog.
  Specialitatea Obstetrică->calificarea Moaşă.
  Specialitatea Diagnosticare medicală şi tehnici de tratament->calificarea       Asistent medical în diagnostic de laborator
  Specialitatea Farmacie->calificarea Asistent  farmacist
  Specialitatea Stomatologie->calificarea Tehnician dentar

3.În baza studiilor gimnaziale (asistent medical)
  Specialitatea Îngrijirea bolnavilor->calificarea Asistent medical
DOSARUL CANDIDATULUI LA ADMITERE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. Actul de studii în original, cu anexa respectivă.
2. Buletinul de identitate sau certificatul de naştere (pentru cei care n-au atins vârsta de 16 ani).
3. 6 fotografii color 3×4.
4. Certificatul medical tip (nr.086 – U, sau nr.086 – E) eliberat în anul admiterii de circumscripţia medicală conform domiciliului.
5. Extras din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi).
6. Diplome de gradul I-III, obţinute la concursurile şcolare, republicane şi internaţionale, diplome de participare la concursuri, olimpiade, expoziţii, organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi de Ministerele de resort.
7. Copia buletinului de identitate a părinţilor şi anexele lor.
8. Copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan prezintă integral pachetul de documente ce confirmă statutul de copil orfan.
9. Livretul militar sau adeverinţa de premilitar.
10. Certificatul despre componenţa familiei.