AJUSTAREA STUDIILOR MEDICALE ÎN MOLDOVA LA STANDARDELE EUROPENE.

VIZITA EXPERŢILOR DIN ITALIA
La etapa contemporană Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie colaborează cu instituţii asimilare din Germania, România, Norvegia în vederea ajustării studiilor medicale medii de specialitate din Moldova la standardele europene.În contextul realizării Protocolului celei de-a doua Reuniuni a Grupului de Monitoruzare şi Coordonare a Memorandului de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernului Republicii Italiene în materie de sănătate şi ştiinţe medicale în perioada 28.03-31.03.2011 în Republica Moldoba cu vizită consultativă în problemele ajustării studiilor medicale în Moldova la standardele europene a fost delegaţia din Italia în componenţa: Dr. Alita Bisignani – director, Oficiul IV al Direcţiei generale a Resurselor Umane şi specialităţilor medicale, Ministerul Sănătăţii al R.Italiene, Dr. Nicola Comodo – profesor, director departament Sănătate publică, Universitatea din Florenţa, Dr. Rosa Valanzano – profesor asociat, facultatea Medicină şi Chirurgie, Universitatea din Florenţa, Dr. Stefano Bugnoli – lector universitar, Curs de Nursing, Universitatea din Florenţa.În cadrului intrevederilor comune în colegiu s-au discutat sistemul de instruire a cadrelor medicale medii în Italia şi Concepţia nouă de instruire a cadrelor medicale medii în Republica Moldova.Dr. Alita Bisignani şi Dr. Stefano Bugnoli sau familiarizat cu structura instruirei cadrelor medicale medii în ţara nostră, baza tehnico-materială şi didactico-metodică a colegiului, cât şi sistemul de formare continuă a cadrelor medicale medii în Republica Moldova.
Fiind lector universitar la cursul Nursing clinic, Dr. Stefano Bugnoli în cadrul vizitei lecţiei practice la disciplina Asistenaţa medicală în boli interne în cadrul IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii RM înalt a apreciat sistemul de pregătire practică a viitorilor asistenţi medicali.Dr. Alita Bisignani a menţionat, că Concepţia nouă de instruire a cadrelor medicale medii în R.Moldova a fost elaborată conform cerinţelor cadrului de calificare european şi este în marea măsură racordată la cerinţele procesului de la Copenhaga şi Lissabona.Sperăm şi pe viitor la o colaborare frumoasă cu Universitatea din Florenţa, Italia în procesul de ajustare a instruirei inţiale şi formării continuă a specialiştilor medicali cu studii medii la standardele eropene.