Anatomia – piedestal și fundament al artei medicale

La 16.02.2021 a avut lo ședinţă demonstrativă a cercului ştiinţifico-practic al elevilor „Teatrul anatomic” cu genericul: „Anatomia – piedestal și fundament al artei medicale”.Anatomia este o știință ce se bazează foarte mult pe limbajul anatomic corect și logic, pe recunoașterea organelor și sistemelor și pe identificarea corectă a proprietăților fiecărui compartiment.Totuși această știință a fost uneori influențată și de mitologie, segmente anatomice fiind denumite după unele legende, istorii, mituri. Orice artist ce sculptează, pictează, schițează corpul uman, trebuie să posede cunoștințe largi în anatomia omului, topografia și structura sistemelor corpului uman.Membrii cercului științific „Teatrul anatomic ” împreună cu cadrele didactice Z. Stoianov și A. Coșneanu au realizat ședința demonstrativă a cercului ştiinţifico-practic al elevilor „Teatrul anatomic ” cu genericul: „ Anatomia – piedestal și fundament al artei medicale”, unde au elucidat aspecte ale influenței suportului greco-latin în însuşirea terminologiei medicale, la nivel internaţional, dar și aportul diferitor personalități, care a fost și rămâne la fel de important în constituirea terminologiei medicale.