Angajarea eficientă în câmpul muncii, 2022

Întâlnirea MS RM, MEC RM și Federației Sindicale Sănătatea cu absolvenții Promoțaia, 2022 din 5 colegii de medicină în scopul facilitării angajării eficiente în câmpul muncii a viitorilor specialiști cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare.