Anul 2017 – anul Nicolae Testemiţanu

Anul 2017 – anul Nicolae Testemiţanu, la 28 martie 2017 în incinta CEMF ,,Raisa Pacalo” s-a desfăşurat şedinţa tematică a secţiei de învăţământ nr.4 cu genericul „Nicolae Testemițanu – pe cât de renumit, pe atât de simplu și modest” cu elevii secției de învățământ nr.4, diriginte – Ana Cojuhari.Numele lui Nicolaie Testemițanu va străluci puternic în constelația medicilor remarcabili din Moldova, orizontul social al activității lui ne impune recunoașterea în el a unui temperament de erou. Sufletul, cuvintele, faptele lui, reprezintă un izvor cu apă dătătoare de viață, tămăduitoare și curată.Oaspeții activității au fost: Doamna Nadejda Olaru – sora domnului Nicolae Testemițanu, Viorica Șarpe – profesoară la disciplina biologie, deţinătoarea Medaliei ,,Nicolae Testemiţanu”.Vestit savant, pedagog prin vocație, conducător cu aptitudini organizatorice excepționale, Nicolae Testemițanu este o personalitate notorie a țării sale. Opera lui Nicolae Testemițanu este oglinda sufletului lui, care reflectă mereu puritate și dragoste adevărată de popor, și care va rămâne pentru noi totdeauna o permanență vie.Generaţiile de astăzi şi cele viitoare de medici, specialişti în domeniul sănătăţii publice, şi managementului şi nu numai au ce învăţa de la Dumnealui – mai ales a lupta cu consacrare în atingerea unui scop, a fi onest şi mărinimos în relaţiile cu semenii, a fi mereu încadrat în activitatea patriotică de apărare a libertăţii, limbii, datinii străbune şi a altor valori ale neamului.Nicolae Testemițanu este o lacrimă a poporului… cu o mare dragoste de sat, de cultură, folclor și tradițiile acestuia, a pledat totdeauna pentru prosperarea lui.