Aplicarea prevederilor HG nr. 847 din 07.12.2022 Cu privire la regulile de comportament antiincendiar în RM.