Asistența metodică și consilierea cadrelor didactice în formarea și perfecționarea competențelor profesionale

Pe data de 25 noiembrie 2020, CEMF „Raisa Pacalo” a organizat în regim on-line Întrunirea metodică a metodiștilor din toate colegiile de medicină. Întrunirea și-a desfășurat lucrările sub genericul: Asistența metodică și consilierea cadrelor didactice în formarea și perfecționarea competențelor profesionale.În cadrul Întrunirii au fost prezentate, discutate și analizate domeniile ce țin de activitatea metodică din instituția de învățământ. În discuții s-a făcut un schimb de experiență în activitatea metodiștilor din colegiile de medicină și au fost trasate obiectivele de activitate pe următoarea perioadă.