Aspecte fascinante ale corpului uman.Tutorial

În ciuda mileniilor de studiu, corpul uman – este încă un depozit inepuizabil de mistere, iar fiecare parte a acestuia poate fi considerat un miracol. Pentru a oferi elevilor oportunitatea de a cunoaşte corpul uman şi structura diverselor componente ale organismului, pentru a accede la minunea pe care o reprezintă corpul uman cadrul didactic T.Petică împreună cu elevii grupei 112, calificarea asistent medical au realizat un tutorial la subiectul ,, Aspecte fascinante ale corpului uman”. Astfel, acest tutorial va fi preluat și utilizat pentru a motiva și a stimula elevii spre a studia mai detaliat unitățile de curs din cadrul catedrei Discipline fundamentale care stau la baza tuturor ştiinţelor din învăţământul medical, formând edificiul impunător al medicinii.