Atelier de lucru cu ANMR

În data de 17 Decembrie 2022, a fost organizat atelierul de instruire a asistenților medicali principali din instituțiile medicale municipale și republicane cu genericul: „Aportul specialiștilor medicali cu studii medii în realizarea politicilor statului din domeniul ocrotirii sănătății”. A moderat evenimentul dna Mariana Negrean, directoarea CEMF „Raisa Pacalo”.
În cadrul atelierului de lucru au fost prezentate următoarele rapoarte:
„Integrarea prevederilor politicilor statului în educația medicală continuă în vederea îmbunătățirii calității îngrijirilor medicale acordate populației”, Mariana Negrean, directoare, grad managerial superior, grad didactic superior
– „Fortificarea procesului de formare și educație medicală continuă a asistentelor medicale de familie prin îmbunătățirea îngrijirilor integrate, acordate persoanelor cu boli netransmisibile”, Natalia Zarbailov, expertă în domeniul AMP, Proiectul „Viața sănătoasă”, d.ș.m., conf. univ., catedra Medicină de familie, USMF „Nicolae Testemițanu”
Registrul screening-ului cervical. Avantajele în contextul prevenirii bolilor netransmisibile prin prisma calității prelevării probei citologice și fortificării capacității prelevatorilor de probe”, Diana Valuța, șefă  Unitatea de Coordonare a Screening-ului de Col Uterin în Republica Moldova, IMSP Institutul Mamei și Copilului