Atelier metodic tematic, 2016

Metodica formării competenţelor profesionale ale elevilor la calificarea Tehnician dentar
Responsabil: Botnaru A., Botnarciuc L., Samson I.
Locul desfăşurării: Bl.II, Tehnicieni dentari, Aula E