Atelierul de lucru cu genericul ,,Perspective de dezvoltare a instruirii asistenților medicali din Republica Moldova”

La data de 15.05.2023 s-a desfășurat atelierul de lucru cu genericul ,,Perspective de dezvoltare a instruirii asistenților medicali din Republica Moldova”. În activitățile atelierului au participat OMS, MS RM, MEC RM, USMF „N.Testemițanu”, CEMF „Raisa Pacalo”, directorii colegiilor de medicină din țară, reprezentanții instituțiilor medico-sanitare publice republicane și municipale.
În cadrul atelierului au fost discutate perspectivele formării și consolidării competențelor profesionale a asistenților medicali din Republica Moldova.Perspective în dezvoltarea competențelor profesionale ale asistenților medicali generaliști din Republica Moldova, Virgina Șalaru, conferențiar universitar, USMF ,,Nicolae Testimițanu”.

  • Standardul educațional în realizarea programului de formare profesională, Medicină, calificarea asistent medical, Mariana Negrean, directoare, Centrul de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”.
  • Valorificarea experiențelor dobândite în cadrul grupelor de lucru în parteneriat cu Carolina de Nord, SUA cu privire la procesul de formare a asistenților medicali la diferite nivele de studii, Nansy Hoffart, copreședintă, Colaborarea în domeniul nursing între Carolina de Nord și Republica Moldova.
  • Identificarea direcțiilor de pregătire a asistenților medicali în România, Carmen Mazilu, președinta Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România- filiala Municipiul București.