„Dezvoltarea competențelor profesionale. Curriculum disciplinar/modular: concept, proces, produs”.

Scopul atelierului a fost să ofere cadrelor didactice participante oportunitatea de a-și îmbunătăți competențele de elaborare a curriculumului disciplinar și modular pentru învățământul profesional, prin schimbul de experiență, discuții productive și învățare reciprocă.