Atestarea cadrelor didactice – dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

Într-o lume a transformărilor, schimbările proprii epocii se reflectă și asupra sistemul educațional, plasînd problema calității pe prim plan.  Pentru ca o instituție de învățămînt să-și realizeze cu succes misiunea are nevoie de cadre didactice competente, competetive, bine formate, talentate, loiale.Reieșind din cele expuse, atestarea cadrelor didactice în CNMF ,,Raisa Pacalo” pune accent pe dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică.  La data de 23 martie 2015, în cadrul Consiliului Profesoral solicitanții de grade didactice au susținut cu succes rapoartele de autoevaluare. Solicitanții au demonstrat traseul propriu de dezvoltare prin impelementarea reformelor actuale din educație și medicină în formarea specialiștilor medicali cu studii postsecundarea nonterțiare.Evenimentul s-a remarcat și prin prezența doamnei Calancea Natalia, consultant superior, Minsiterului Educație