Ședința cu elevei secției de învățământ nr.3

Invitați la ședință:
 Svetlana COBÎLEANSCHI – director adjunct pentru activitatea educațională,didactică și metodică , CEMF “R.Pacalo”    
 Mariana NEGREAN, director adjunct pentru instruire practică CEMF „Raisa Pacalo”    
 Lucia CARP, șef secție învățămînt nr.3 CEMF „Raisa Pacalo”    
 Diriginții grupelor:
gr. 302- Cristina ILICCIEV
gr.303-Liuba TOMULESCU
gr.304-Rita CUȘNIR
gr.305-Galina CRECIUN
gr.306-Nelea SÎRBU
gr.307-Lucia CARP
 Elevii grupelor 302-307

1. Problemele propuse spre descuție:
 Frecvența și reușita anul II,anul de studii 2016-2017
 Reuşita grupelor (din semestrul II, anul II)
 distribuirea bursei conform categoriilor
 Modalitatea de atribuire a bursei de studii
 Obligaţiunile elevului din Codul educaţiei
 Regulamentul CEMF (drepturile și obligaţiunile elevului)

2.  Ziua Mondiala a Inimii – „Acționați pentru puterea inimii”, responsabili – grupele 305-306, calificarea Asistenți medicali.