Zilele catedrei, Catedra Discipline stomatologice și tehnico-dentare, 2014

ZILELE CATEDREI
03. 02. 2014 – 07. 02. 2014
Programul
03.02.2014, 8.30
Deschiderea Zilelor catedrei
,,Modelarea în ceară, concepţia  plan – ocluzie, dezocluzia consecutivă cu dominanta canină. Tehnica lui R. Slavicech; şcoala vieneză” 
Locul desfăşurării: Bl. II/tehnicieni dentnari, Aula E
Responsabili: A. Botnaru,V. Fala
04.02.2014,  15.00
Concurs
,,Cel mai frumos dinte modelat prin tehnica adiţiei de ceară”
Locul desfăşurării: Bl. II/tehnicieni dentnari, Lab.2
Responsabili: M. Dascal, I.Ghenciu
05. 02.2014, 15.00
Masă rotundă
„Fiziologia ocluziei. Metoda indirectă de restabilire a bontului coronar sub construcţie protetică veche”
Locul desfăşurării: Bl. II/tehnicieni dentnari, Aula E
Responsabili: M. Veveriţă, V. Zagnat       
06. 02.2014, 14.00
Activitate extradidactică
dedicată aniversării a 70 ani CNMF „Raisa Pacalo”
„Absolvenţii sub acoperişul trecutelor amintiri”
Locul desfăşurării: Sala de festivităţi CNMF „Raisa Pacalo”
Responsabili: A. Botnaru, D.Papanaga, G.Pădureţ, Gh. Surdu
07.02.2014,  14.00
Training
”Proiectarea didactică conform cadrului  de gîndire şi învăţare ERRE”
Locul desfăşurării:Bl. II/tehnicieni dentnari, Aula E
Responsabili: L.Botnarciuc, A. Botnaru