Zilele catedrei, Catedra Disciplini chirurgicale, 2015

ZILELE CATEDREI
20.10.2014-24.10.2014
Programul
Lecţie practică publică„Traumatismele  închise ale ţesuturilor moi.
Managementul pacientului cu luxaţie traumatică conform PCN”
17.10.2014,8-1100, Cab. 406, responsabil E. Bedicov
Lecţie practică publică Hemoragia şi hemostaza”
  21.10.2014, 8-1100, Cab. 403, responsabil O. Filimon
Activitate extradidactică consacrată anului lui D. Matcovschi                                              22.10.2014, 1400, Sala de festivităţi,responsabili E. Bedicov, O. Filimon, membrii catedrei
Concurs intelectual „Ieri vis – azi realizare”  23.10.2014, 1500, Aula 405, responsabil O. Filimon
 Training „Predarea–învăţarea-evaluarea centrată pe elev  în cadrul disciplinelor clinice”         24.10.2014, 1400, Sala senatului, responsabili E. Bedicov, Membrii catedrei