Zilele catedrei, Discipline chirurgicale, 2013

ZILELE CATEDREI 
18.02.2013 – 22.02.2013
Program

Vizita elevilor CNMF în blocul operator al  SCR la invitaţia şef  bloc operator domnului M. Stasiuc 18.02.13,  900, responsabili E. Bedicov, E. Cornovac
Conferinţă metodică republicană:Formarea iniţială a specialistului medical vocaţional în baza competenţelor profesionale la disciplina Asistenţa medicală în chirurgie, racordate la noile planuri de învăţământ  şi recomandările OMS 19.02.13, Blocul central, Sala Senatului
responsabili E. Bedicov, Membrii catedrei
Lecţie teoretică la disciplina Asistenţa medicală în chirurgie
Subiectul: Hemoragia şi hemostaza
Grupa 106, anul I,  calificarea asistent medical.19.02.13,  945 – 1115, Blocul central, etajul 4, sala de studii 405 responsabil Margareta Vîrlezanu
Lecţie teoretică la disciplina Bazele patologiei clinice
şi asistenţa medicală de urgenţă.Subiectul: Tuberculoza pulmonară
Grupa 111, anul I, calificarea laborant-farmacist 19.02.13,  945 – 1115, Blocul central, etajul 4, sala de studii 402  responsabil Mariana Buşmachiu
Zi de creaţie a profesorului M. Vîrlezanu  20.02.13, 1115 – 1200,  aula 406, responsabil M. Vîrlezanu Concurs preselecţie “Cel mai  bun asistent medical”, asistenți medicali cu durata studiilor 3 ani 20.02.13, 1500 – 1700, aula 405, responsabil M. VîrlezanuActivitate extradidactică – Frumuseţea – simbolul binelui moral’’ 27.02.13, 1500, responsabil  Mariana Buşmachiu Concurs preselecţie “Cel mai  bun asistent medical”, asistenți medicali cu durata studiilor 5 ani  22.02.13, 1500, aula 405,  responsabil Mariana Buşmachiu
Închiderea  Zilelor catedrei 22.02.13 , Cab. 406,  1700, responsabili membrii catedrei