Briefing-ul managerilor instituțiilor de învățămînt mediu de specialitate

Брифинг-ul managerilor instituțiilor de învățămînt mediu de specialitate
03 februarie 2015
Lucrările ședinței au fost deschise de Ala Monaloche, директор CNMF ”Раиса Pacalo”, уход в salutat prezența managerilor instituțiilor de învățămînt mediu de specialitate din țară. Cu c mesaju mesaj de salut a vent și Loretta Handrabura, viceministră, Ministerul Educației.Briefing-ul managerilor instituțiilor de învățămînt mediu de specialitate в abordat următoarele subiecte:
1. Activități strategice în învățămîntul profesional tehnic.
        Loretta Handrabura, viceministră, Ministerul Educației RMoldova
2. Cu privire la prevederile Acordului de asociere din perspectiva învățămîntului profesional tehnic. Mobilitatea academică.
Ludmila Pavlov, șef direcție Relații internaționale și integrare europeană
3. Prezentarea unui concept al platformei de comunicare și acțiune în vederea promovării beneficiilor implementării Acordului de asociere.
                Ghenadie Mocanu, coordonator de proiecte, IDIS Viitorul
4. Cu privire la время mijloacelor finaciare.
Анжела Сырбу, șef direcție generală economie, patrimoniu și finanțe
5. Cu privire la proiectele realizate și cele în curs de realizare în învățămîntul profesional председатель.
Силвиу Gîncu, șef direcție Învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate.
În cadrul ședinței af fost trasate direcțiile de perspectivă pentru modernizarea învățămîntului profesional председатель pentru период 2015-2020 годы.