Cadrul Național al Calificărilor în contextul actual al ÎPT

La data de 02.10.2018 de în CENF „Raisa Pacalo” sa desfășurat atelierul de lucru cu genericul: „CNC și RNC – instrumente în asigurarea calității formării profesionale și dezvotarea parteneriatelor strategice”.În lucrările atelierului au participat: Direcția cadrul național al calificărilor al MECC RM, Cabinetul Instructiv-metodic Republican al MSMPS RM, reprezentanții CENF „Raisa Pacalo”, USMF „N.Testemițanu”, colegiilor de medicină din țară și specialiștii din domeniul practic al medicinii.Partcipanții la atelierul de lucru au fost instruiți în vederea realizării descrierii calificărilor pentru nivelurile 4,5,6 ISCED: formatul calificării, caracteristicile-cheie ale domeniului de formare profesională, descrierea finalităților de studiu/rezultatelor învățării în termeni de competențe și descrierea extinsă a finalităților de studiu/rezultatelor învățării.Formarea partcipanților în cadrul atelierului de lucru a fost desfășurată de șef Direcției cadrul național al calificărilor al MECC RM doamna Tatiana Gerștega și consultantul principal al Direcției cadrul național al calificărilor al MECC RM doamna Viorica Condruc.Crearea unei viziuni clare în erarhia competențelor generale și profesionale a specialiștilor formați la nivelurile 4,5,6 ISCED, conexiunile între domeniul educațional și sectorul practic al economiei naționale din domeniul ocrotirii sănătății, și trasarea obiectivelor de activitate pe termen scurt și de perspectivă – au fost punctele forte a întâlnirii comunie.