Clubul muncii, absolvenții 2023

În scopul consolidării cooperării intersectoriale în vederea facilitării angajării în câmpul muncii a absolvenților Promoția 2023 a CEMF „Raisa Pacalo” și colegiilor de medicină din Republica Moldova, la 3 mai 2023 în format mixt (absolvenții CEMF „Raisa Pacalo” cu prezență fizică, absolvenții colegiilor de medicină arondate pe platforma GoogleMeet) a realizat ședința Clubului Muncii.Ședința s-a realizat cu participarea reprezentanților Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Federației Sindicale Sănătatea, instituțiilor medico-sanitare publice.evenimentUL a avut drept scop informarea absolvenților programelor de formare profesională medicală cu privire la oportunitățile procesului de repartizare de către MS RM în câmpul muncii, motivarea absolvenților pentru a se angaja câmpul muncii conform repartizării, îmbunătățirea procesului de orientare profesională, de sporire a angajabilității absolvenților pentru dezvoltarea sustenabilă a pieții muncii.La finele evenimentului, absolvenții au avut posibilitatea de a găsi răspunsurile la întrebările legate de modalitatea de angajare în câmpul muncii. Participanții au apreciat actualitatea, necesitatea și importanța subiectului abordat, implicându-se în discuție.Aducem sincere mulțumiri pentru deschidere și participare la eveniment domnului Gasnaș Alexandru, Secretar de Stat, MS RM, domnului Valentin Mustea, șef Direcție Politici în domeniul managementului presonalului medical, MS RM, domnului Aurel Popovici, Președintele Federației Sindicale Sănătatea, doamnei Elena Carchelan, juristă, Federația Sindicală Sănătatea, doamnei Ina Palii, profesor universitar, șefă Clinică Pediatrie, IMSP Institutul Mamei și Copilului, domnului Baltaga Ruslan, director, IMSP Institutul Oncologic.