Careul solemn „Limba, istoria și pământul sunt cei trei piloni care țin o națiune!”

La 03 septembrie 2018 în Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” s-a realizat Careul solemn cu genericul ,,Limba, istoria și pământul sunt cei trei piloni care țin o națiune – Ion Druță la cei 90 de ani împilniți”.La eveniment au participat admnistrația Centrului de Excelență, colectivul profesoral, părinți, elevi, invitații speciali. Sărbătoarea a fost deschisă cu mesajele de felicitare a directorului CEMF ,,Raisa Pacalo”,Doamna Ala Manolache, Deputatului Parlamentului Republicii Moldova Domnul Boris Golovin, șefului secție Educație Doamna Ana Cojuhari, absolventei anului V, calificare Asistent medical Berzoi Anastasia.În finalul sărbătorii cu un medalion de melodii au venit în scenă mesagerii Centrului de Excelență, promotorii tradițiilor naționale Ansamblul Model ,,Romanița”.