Cariera mea începe aici!

Ședința Clubului muncii, programul de formare profesională Diagnosticare medicală și tehnici de tratament, calificarea Asistent medical în diagnosticul de laborator.La ședință au participat reprezentanții instituțiilor medico-sanitare publice și private, prestatori de servicii de diagnostic de laborator – Caragia Svetlana, dr. șt. biologice, medic de laborator, coordonator de programe de control extern, Director Laborator medical SYNEVO, Franco Svetlana, șefă de Departament investigații de laborator, IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, Cauș Vera, laborant superior, IMSP SCM nr.1 „Gh.Paladi”, Șargu Zinaida, șefa secției Laborator diagnostic clinic, IMSP CS Strășeni, Tașcă Ion, biolog laborant, Laborator analize medicale, IMSP Institutul Oncologic, Potoroacă Vasile, biolog laborant, șef secție, Laboratorul Medical INVITRO DIAGNOSTICS, care au prezentat ofertele de angajare, condițiile de muncă, oportunitățile de dezvoltare profesională și de creștere în carieră.Directoarea instituției, Mariana Negrean a salut participarea partenerilor din domeniul practic în evenimentul „Clubul muncii”, care vine să asigure atât tranziția fluidă a elevilor din dimensiune educațională la cea practică, cât și ajustarea programelor de formare profesională la exigențele din domeniul practic.În cadrul sesiunii de prezentare a laboratoarelor de diagnosticare medicală, Svetlana Caragia a prezentat structura Serviciului de Laboratoare Diagnostic Clinic (LSD) din Republica Moldova și a îndemnat viitorii absolvenți să se angajeze cu curaj în câmpul muncii în instituțiile respective. Șargu Zinaida, Franco Svetlana și Cauș Vera au abordat aspectele de dotare a instituțiilor cu aparataj modern, tehnologii de ultimă generație, crearea unui mediu favorabil pentru desfășurarea activității, sprijinul acordat tinerei generații de specialiști pentru dezvoltarea profesională continuă. Tașcă Ion, fiind și absolventul acestei calificări din anul 2011 a menționat nivelul de pregătire a elevilor și a venit cu mesaj de mulțumire – Mă mândresc că sunt Asistent medical în diagnostic de laborator de la colegele din laborator Lipchin Efalia și Doroșenco Tatiana, absolvente promoțiile 2021 și 2022.Laboratoarele de diagnostic medical fiind implicate în formarea competențelor profesionale specifice pentru elevii calificării Asistent medical în diagnostic de laborator în cadrul stagiilor de practică, au apreciat buna pregătire a acestora, menționând că elevii sunt muncitori, responsabili, cu atitudine, curioși și dornici să participe în descifrarea enigmelor diagnosticului de laborator.Crițchi Tatiana, directoare adjunctă pentru instruirea practică a menționat importanța parteneriatului stabilit deja de mult timp cu instituțiile medicale publice și private în vederea elaborării, consultării, validării și avizării documentelor normative, regulamentelor, curricula, ghidurilor, suporturilor de curs.Coordonatorul grupului de lucru în elaborarea curricula pentru Stagiile de practică – Guțu Natalia, a prezentat aspectele de noutate din curricula la stagiile de practică pentru programul de formare profesională 91410 Diagnosticare medicală și tehnici de tratament, calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator, care vor facilita o mai bună pregătire a elevilor pentru activitatea în domeniu diagnosticului de laborator, pentru dezvoltarea continuă a competențelor specifice și obținerea performanțelor profesionale.