CEA MAI BUNĂ ODAIE – 2018

Prin diversitatea sa activităţile educative alcătuiesc bogatele tradiţii ale Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”. Cu ajutorul lor viitorii specialiști medicali cu studii postsecundare nonterțiare devin deosebiţi şi unici, prin ele se cultivă sentimentul apartenenţei de neam, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului nostru.În perioada 10 mai – 25 mai 2018 în CEMF „Raisa Pacalo” s-a desfășurat concursul „Cea mai bună odaie”. Concursul a avut ca scop dezvoltarea valorilor general-umane, fiind un mijloc important de transmitere a moştenirii culturale, a normelor de comportament generaţiilor următoare.Evaluarea odăilor din căminele Centrului de excelență a fost realizată de Comisia în următoarea compenență: Ana Cojuhari – șef secție Educație, Gabriela Gurbulea – Președintele Sindicatelor Elevilor, Președintele Consiliului Elevilor, pedagogii sociali – Cătărău Elena, Focșa Alexandru, Furman Nina, membrii ai Consiliului Elevilor și ai Sindicatelor Elevilor.În evaluarea câștigătorilor au fost aplicate următoarele criterii: amenajarea estetică a odăilor, comportament exemplar al locatarilor și participare activă în viața căminului. Câștigătorii Concursului au fost premiați de către Liga Tinerilor Democrați și Sindicatele elevilor CEMF „Raisa Pacalo”,.