CEMF „Raisa Pacalo”, împreună cu USMF „N.Testemițanu”, Institutul Mamei și Copilului și colegiile de medicină, a beneficiat de un lot de manechine de performanță înaltă, oferit de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova.

CEMF „Raisa Pacalo”, împreună cu USMF „N.Testemițanu”, Institutul Mamei și Copilului și colegiile de medicină, a beneficiat de un lot de manechine de performanță înaltă, oferit de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova.În contextul reformelor din domeniile sănătății și a educației, abordării europeane a procesului de formare a specialiștilor pentru sistemul sănătății, Centrul de excelență pune un accent palpabil pe calitatea formării și dezvoltării competențelor profesionale a viitorilor specialiști medicali cu studii medii.Procesul de instruire în învățământul profesional medical este orientat spre formarea viitorilor specialiștilor medicali, competențele cărora răspund imperativelor timpului, cerințelor sistemului de sănătate și strategiilor și politicilor a OMS și UE. Relațiile cu parteneriat cu UNFPA, dezvoltate pe parcursul a mai mult de 15 ani au asigurat dezvoltarea armonioasă a instituției prin ajustarea politicilor de formare a specialiștilor la cerințele OMS și a UE, prin oportunitatea de consultanță tehnică și metodică vizând, formarea profesională a cadrelor didactice în aspectele ce țin de sănătatea reproducerii, screening-ul de col uterin, și nu în ultimul rând, prin consolidarea bazei tehnico-materiale cu tehnică informațională și comunicațională modernă, mulaje performante, în vederea asigurării calității lecțiilor la unitatea de curs Obstetrică și ginecologie cu nursing specific.Din numele cadrului didactic și a elevilor CEMF „Raisa Pacalo” aducem sincere mulțumiri UNFPA pentru grija și suportul acordat, pentru profesionalism, receptivitate, susținere, consultață și sigur, pentru mulajele performante oferite. Cu siguranță eforturile comune vor contribui la creșterea calității formării viitorilor specialiști medicali și, prin urmare, vor asigura calitatea serviciilor medicale oferite populației.