CEMF „Raisa Pacalo” și învățământul medical dual

Experiența CEMF „Raisa Pacalo” în instruirea viitorilor asistenți medicali prin învățământul dual a fost una inedită, interesantă, emoțională, diferită, multilaterală, multidimensională cât pentru cadre didactice, atât și pentru elevi!

Reiterăm, că învățământ dual cu profil medical asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza acordului de cooperare (încheiat între PSM și IÎPT) și a contractelor de ucenicie (încheiate între PSM și elevii-ucenici în învățământul dual) privind pregătirea practică în condiții reale de muncă cu achitarea salariului de ucenicie.