Centrul Educațional de Simulare în Medicină (CESIM)

Cu un deosebit respect și gratitudine, colectivul de cadre didactice și elevi a Centrului de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo” exprimă înalta apreciere pentru suportul Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, vizând dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituției prin deschiderea Centrului Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM).Instruirea practică este o parte componentă esenţială a procesului educaţional, care are ca obiectiv fundamental formarea unui specialist medical cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare, dotat cu competenţe profesionale, capabil prin acţiunile sale specifice educaţionale, preventive, terapeutice şi de recuperare să contribuie la promovarea şi menţinerea sănătăţii individului, familiei şi colectivităţilor.La deschiderea CESIM a participat Deputatul Parlamentului Republicii Moldova, Om Emerit, conferințiar universitar, domnul Boris Golovin, care înalt a apreciat succesele colectuvului CEMF „Raisa Pacalo”.Cu suportul Proiectului Uniunii Europene „Asistenţă tehnică pentru învăţământul şi formarea profesională în Republica Moldova” s-au realizat: reparația capitală și modernizarea blocului I de studii, renovarea fasadei blocului I de studii, formarea și dotarea Centrului Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) cu amenajarea și asigurarea funcționalității saloanelor terapeurice (2), sălilor de tratamente (2), sală de examinare obstetrică/ginecologie, sală de triaj în AMP, sală de Urgențe medico-chirurgicale, sală de Pansamente, salon Pediatric, sală de Urgențe medicale în calamități, laborator de Botanică farmaceutică, laborator de Biocimie clinică, cabinet de Farmacognozie, laborator de Investigații clinice, laborator de Chimie farmaceutică, laborator de Tehnologie farmaceutică, cabinet de Organizare a activității farmaceutice, cabinet de Anatomie (5), cabinet ORL, laborator de Histologie, cabinet Oftalmologie.În acest context, Centrului Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) va asigură condiții atât pentru formarea abilităților specifice, cât și pentru evaluarea finalităților de studiu exprimate prin competențe profesionale. Viitorii specialiști, pregătiți în cadrul Centrului de excelență vor persta servicii medicale populației republicii de înaltă performanță, manifestând profesionalism, autonomie profesională și siguranță actului medical.