Centrul în Domeniul Educației Continuă (CDEC)

Pe parcursul lunii noiembrie Centrul în Domeniul Educație Continuă, filiala Bălți a prestat servicii de formare profesională continuă la modulul „Comunicarea, etica și deontologia în activitatea personalului medical”, programul de perfecționare acreditat Comunicarea și psihologia medicală. Competențele generale și profesionale au fost dezvoltate la specilaiștii din cadrul CMF Bălți și IMSP SR Fălești.