Ceremonia oficială de înmânare a premiilor AUF

Ceremonia oficială de înmânare a premiilor elevilor din învățământul general, profesional tehnic și studenților din învățământul superior în cadrul Programului Național al Lunii Francofoniei în Republica Moldova, ediția 2023. Înalt apreciem evenimentele interesante și dinamice, variate și captivante, realizate la nivel de Ministerul Educației și Cercetării al RM și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al RM, organizate în instituțiile de învățământ superior și învățământ profesional tehnic. Ne mândrim că AUF Moldova implică tot mai larg învățământul profesional tehnic în activitățile sale, promovând valorile francofoniei în rândurile tineretului studios, inclusiv în rândurile elevilor din grupele bilingve din CEMF „Raisa Pacalo”.