Certificatul de calitate al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo”

Certificatul de calitate al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo”

Pentru 388 de absolvenți a CNMF ”Raisa Pacalo” aspiraţia de a îmbrăţişa profesia mult râvnită a devenit realitate. Conform ordinului, cu privire la absolvirea colegiului, Promovaţia-2015 a ofetit Sistemului de Sănătate următorii specialişti medicali: moaşe, asistent medical, laborant-farmacist, felcer-laborant, asistent igienist- epidemiolog, tehnician-dentar.Certificatul de calitate al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo” este absolventul – specialistul care prin activitatea sa aduce folos real fiecărui cetăţean, întregii societăţi, deoarece profesia de lucrător medical este cea mai nobilă, iar omul în halat alb este simbolul curăţeniei sufleteşti și al fidelităţii.Atunci cînd acest certificat este validat în orice instituţie medicală din ţară, prin înaltul nivel de disciplină, profesionalism şi omenie, el creează sentimente de mîndrie pentru profesorii care au sculptat, cu multă răbdare şi înţelepciune, valori şi atitudini în sufletele absolvenților.Ministrul Sănătății, domnul Mircea Buga a menționat, că sănătatea reprezintă bunul suprem al omului, iar astăzi, mai mult ca niciodată, aspectul social al activităţii lucrătorului medical devine din ce în ce mai elocvent, fiind un promotor al sănătăţii publice, care oferă atenţie, discreţie, sinceritate, toleranţă si dăruire de sine.Absolvenții au fost ghidaţi de profesori care, fideli frumoaselor tradiţii ale colegiului, au realizat procesul de învăţământ conform standardelor educaţionale europene şi mondiale, care s-au împărtăşit, cu generozitate şi bunăvoinţă, cunoştinţele teoretice medicale şi bogata experienţă clinică.Cadrul didactic al colegiul esre ferm convins, că aboslvenții vor promova spre noi înălţimi frumuseţea şi complexitatea rolului de specialist medical, vor onora cu dăruire şi responsabilitate datoria profesională, vor purta cu demnitate şi mîndrie numele de Absolvent al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo”.În cuvîntul de adio directorul Ala Manolache a menționat, că absolvenții întotdeauna sînt bineveniţi în Alma Mater, în casa cu suflet de lumină, unde cîntările nu se aud, ci se simt, culorile nu se văd, dar există, unde nu se vorbeşte, ci se gustă din cuvînt, unde prevalează dragostea de oameni şi de ţară.