CESIM în formarea competențelor profesionale

Fiind încădrați în procesul educațional conform Modelului 6 „Învățarea mixtă”, elevii CEMF „Raisa Pacalo” antrenează abilitățile specifice unităților de curs în CESIM. În condiții de pandemie cu COVID-19, procesul de instruire practică este orientat spre formarea abilităților specifice de acordare a îngrijirilor medicale pacienților în condiții de contaminare eventuală cu virusul SARS-CoV-2.Centrul Educațional de Simulare în Instruirea Medicală (CESIM) asigură condiții de organizare și desfăşurare a practicii didactice, evaluarea finalităților de studiu, manifestate în competențe profesionale. În sălile de simulare/cabinete/laboratoare elevii au acces la toate resursele educaţionale: tehnica didactică, utilaj şi aparataj medical didactic,simulatoare, reagenţi, ustensile, veselă de laborator, instrumente curriculare, materiale ilustrative, literatură didactică şi de specialitate, baza electronică de date (filme didactice, suport audiovizual tematic, sofft-uri educaționale, etc.), care asigură calitatea formării abilităților și competențelor profesionale.