Clubul Muncii, Laborant farmacist, 2018

CLUBUL MUNCII
Specialitatea Farmacie  
Calificarea Laborant farmacist
Data: 20.03.2018  Ora:1400 Durata: 90 min

Subiectul: Inițiere în activitatea profesională
Generic: „Reuşita este garantată, dacă te călăuzeşte principiul lucrului bine făcut, respectul pentru pacient  şi pentru lege“. /Petre Iacob Calistru/

Responsabil: Elena Eni, șef secție, grad didactic superior.
Coordonator: Mariana Negrean, director adjunct instruire practică, grad    managerial doi, grad didactic superior.
Prezenți: elevii grupele absolvente, specialitatea Farmacie, echipa managerială, cadre didactice  CEMF  „Raisa Pacalo” .
Invitați: Oxana Ganea, manager Resurse umane, Farmacia Familia, Aurel Corniciuc,  președinte Asociației Farmaciștilor mun. Chișinău, farmacist diriginte farmacia RecetaFarm, Elizaveta Tentiuc, secție farmacovigilență AMDMRM, reprezentanți ai  rețelelor de farmacii: Felicia, Hippocrates, PeonFarm.

Obiectiv referință: consiliere în vederea distribuirii eficiente în câmpul muncii, stabilirea raporturilor de muncă, baza legislativă și protecția socială la debut de carieră profesională.

Conținuturi tematice:
• Stabilirea raporturilor de muncă, baza legislativă, organizarea dosarului de
angajare în activitatea  profesională, protecția socială la debut de carieră;
• Estimarea regulilor de bună practică de farmacie și de distribuție (GPP, GDP)
•  Importanța sistemului de farmacovigilență
• Prezentarea ofertelor de angajare în câmpul muncii.