Colaborare cu Banca Mondială Medicina de familie – Instruirea Curriculară

Elaborarea strategiilor noi în pregătire a cadrelor medicale medii cu adaptarea optimă la condiţiile de schimbare rapidă a societăţii contemporane, competente să presteze servicii de susţinere, consiliere, supraveghere în domeniul sănătăţii pacientului, familiei şi societăţii, asigurând un drept fundamental al omului este una din priorităţile formării iniţiale a specialiştilor medicali medii.
Medicina de familie este veriga care asigură şi coordonează asistenţa medicală primară şi continuă la toate etapele de viaţă ale pacientului, ocupându-se de toate problemele medicale, sociale şi spirituale ale acestuia.În acest context Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie în colaborare cu Banca Mondială a realizat proiectul “Îmbunătăţirea conţinutului Cursurilor de Educaţie a Medicilor de Familie, Managerilor Instituţiilor de Medicină Primară şi a Asistenţilor Medicilor de Familie din Republica Moldova. Project ID No. 095250, World Bank – 2009“.
În cadrul acestui proiect au fost atinse urmatoarele obiective:

  • realizarea şi aprobarea curriculei „Asistenţa medicală de familie” pentru specialitatea „Medicina generală”;
  • formarea de formatori din numărul cadrelor didactice a colegiului în domeniul „Asistenţa medicală de familie”;
  • formarea a 45 de asistenţi medicali în domeniul;
  • realizarea suportului de curs pentru cursanţi şi formatori în domeniul asistenţei medicale de familie.

Ne propunem realizarea instruirei iniţiale în asistenţa medicală de familie, oferind premisele unei educaţii iniţiale, care va permite formarea unui asistent medical de familie competent, asigurând astfel respectarea caracteristicilor definitorii ale asistenţei medicale de familie.