Colaborare Cu Biroul Regional Elveţian Serviciile De Urgenţe Pediatrice În Republica Moldova

În incinta DFC, CNMF a fost creat Centrul de Formare în urgenţe pediatrice în cadrul Proiectului REPEMOL al Ministerului Sănătăţii, realizat cu spriginul financiar al agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). Informaţiile cuprinse în cursul PALS sunt bazate pe protocoalele Europeane Resuscitation Council şi American Heart Association din 2005, modificate şi adaptate în 2008.A fost elaborată curricula de instruire a asistenţilor medicali în urgenţe pediatrice şi au fost elaborate materialele de instruire la toate temele. În cadrul proiectului REPEMOL s-a desfăşurat 2 cursuri PALS pentru asistenţii medicali din secţiile de reanimare şi terapie intensivă.Beneficiind de resursele acestui centru am avut posibilitatea de a desfăşura lecţiile practice la modulele de specializare şi perfecţionare „Medicina de urgenţă”, modulul de specializare „Asistenţa medicală în reanimare şi terapie intensivă la copii”, modulul „Asistenţa medicală în anestezie şi eanimare”.Cursanţii au avut posibilitatea de a exersa la lecţiile practice beneficiind de echipamentul din dotarea acestui centru, avînd ca scop creşterea şanselor de supraveţuire ale copiilor care au nevoie de servicii medicale de urgenţă şi nu în ultimul rînd de a reduce ratele deceselor ce pot fi prevenite.