COLABORAREA CU ASISTENŢII MEDICALI DIN CAROLINA DE NORD, SUA

Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo” este un partener deschis permanent relațiilor de colaborare și dezvoltare în modernizarea procesului de formare a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate cu diverse organisme internaţionale.Planurile noi de învăţământ au fost elaborate reişind la specificul învăţământului naţional şi adaptate la cerinţele înaintate de Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Uniunii Europene. Anterior elaborării Planurilor noi de învăţământ au fost studiate experienţele de dezvoltare a învăţământului medical vocaţional din: Germania, Danemarca, Franţa, Bulgaria, România, Rusia, Lituania.O altă etapă a procesului de construire a unei strategii commune în dezvoltare a curriculelor bazate pe competenţe, este parteneriatul a corpului didactic cu asistenţii medicali ai Gardei Nationale, statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, în cadrul căruia a fost realizat un schimb de experienţe în formarea asistenţilor medicali, demonstrând potenţialul necesar pentru dezvoltări lucrative în interesul ambelor comunități.Fortificarea relaţiilor de parteneriat a fost favorizată şi de vizita, la 17 martie 2013, a ambasadorului SUA domnul William H. Moser, care s-a familiarizat cu strategia de dezvolatre a instituţiei, politicile moderne de instruire a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate, baza tehnico-materială a colegiului. Întâlnirea a derulat sub auspiciile bunei cooperări dintre SUA și Ministerul Sănătăţii Republicii Moldova, trasând obiective de parteneriat pe un termen lung.Finalităţile vizitei vor contribui la îmbunătățirea abilitatilor profesionale al asistenţilor medicali din ţară, fortificarea calitatii serviciului de asistență medicală în Republica Moldova. Soluțiile propuse vor fi transpuse în viitorul apropiat în pași concreți de acțiune, care se vor incadra în relaţiile constructive de schimb de experienţe dintre elevi şi cadre didactice din instituţiile similare.