Colaborarea cu Fundația „Soros-Moldova”

Fortificarea competențelor profesionale a viitorilor asistenți medicali în acordarea serviciilor medicale populației în condiții epidemiologice cauzate de infecția cu virusul SARS-CoV-2.În parteneriat cu Fundația „Soros Moldova” CEMF „Raisa Pacalo” a demarat un proiect nou, care își propune următoarele obiective:
1.Instruirea cadrelor didactice din colegiile arondate în problemele ce țin de etiologia, epidemiologia, manifestările clinice, asistența medicală de urgență, reabilitarea și profilaxia infecției COVID-19.
2.Actualizarea de către experții a curricula la unitățile de curs: Boli infecțioase cu nursing specific, Medicina internă cu nursing specific, Pediatrie cu nursing specific, Anesteziologie și terapie intensivă cu nursing specific, Bazele reabilitării medicale.
3.Elaborarea/actualizarea de echipa de experți a instrumentor curriculare (suportului de curs) conform curricula aprobate cu aplicarea lor în procesul de formare a abilităților specifice și competențelor profesionale ale asistenților medicali.