Colaborarea cu UNAIDS Moldova/Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV și SIDA

Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” (CEMF) și UNAIDS Moldova/Programul Comun al Națiunilor Unite pentru HIV și SIDA au semnat, astăzi, un acord de colaborare în vederea formării specialiștilor medicale cu studii postsecundare și postsecundare non-terțiare, instruiți în CEMF cu referire la aspectele normative și legale, dar și cele de a considera în domeniul drepturilor omului, reducerii stigmei și discriminării și comunicării asertive și empatice.Documentul a fost semnat de către Directorul CEMF, Dna Mariana Negrean și managerul de țară a UNAIDS, @Svetlana Plamadeala.Acordul a fost încheiat în contextul implementării Proiectului Comun ONU privind drepturile omului pe ambele maluri ale Nistrului finanțat de Ambasada Suediei.