Colocviul Grigore Vieru – Nicolae Dabija: ,,AȘCHII DE DUMNEZEIRE’’

La data de 11 mai, 2023, în incinta Liceului de Creativitate și Inventică ,,PROMETEU-PROTALENT’’, s-a desfășurat Colocviul Grigore Vieru – Nicolae Dabija: ,,AȘCHII DE DUMNEZEIRE’’. La subiectul: Poezia lui Grigore Vieru – o vibrantă pledoarie lirică pentru pace, axat pe valorificarea motivului păcii în poezia viereană, au participat elevele Ciumac Ionela și Nicolaeva Ionela, coordonate de prof. Iu. Cupcea și A. Doca. La activitatea științifică, cu impact emoțional deosebit, au fost prezente și personalități notorii ale culturii româneștii: Aurelian Silvestru, Ion Hadârcă, Iulian Filip, Doina Dabija, Ianoș Țurcanu, Ludmila Pădureț. Aducem sincere mulțumiri instituției gazdă pentru realizarea unei activități științifico-culturale cu impact major în promovarea valorilor culturale ale neamului.