Competenţe profesionale pentru competivitate. Curricula pentru instruirea practică

Competenţe profesionale pentru competivitate. Curricula pentru instruirea practică a fost genericul întrunirii administraţiei CNMF „Rasia Pacalo” cu membrii Asociaţiei Nursing din Republica Moldova, care a avut loc la 29 noiembrie 2013 în incinta colegiului.Curricula pentru instruirea practică a viitorilor specialişti medicali cu studii medii de specailitate a fost subiectul discuţiei în cadrul acestei activităţi. Propunerile înaintate în cadrul discuţiilor bilaterale sînt ilucidate în Rezoluţie.
REZOLUŢIA:
Pornind de la necesitatea asigurării calităţii în învăţămîntul medical mediu de specialitate, perfecţionării managementului educaţional şi modernizării învăţămîntului medical mediu de specialitate în perspectiva integrării în Aria Europeană Comună a Învăţământului Vocaţional şi recomandările OMS;conştientizînd necesitatea modernizării şi compatibilizării planurilor de învăţămînt la nivel naţional şi european, şi creării condiţiilor de mobilitate academică reală şi recunoaştere reciprocă a termenilor şi actelor de studii;realizînd dezediratul că educaţia reprezintă o prioritate naţională în Republica Moldova şi în scopul unificării eforturilor în adaptarea planurilor de învăţămînt medical la provocările moderne în contextul Strategiilor Sănătate – 2020 şi Educaţie – 2020.Administraţia Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”, Asociaţia Nursing din RM, asistentele medicale principale din instituţiile medico-sanitare publice, propun:
1. A aprecia înalt eforturile Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” în procesul de pregătire a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate, competitivi pe piaţa muncii, care manifestă profesionalism, asigurând calitate, eficienţă şi flexibilitate în prestarea serviciilor medicale.
2. A considera, în contextul noilor Palnuri de învăţămînt, istruirea practică o parte împortantă în formarea competenţelor profesionale şi o componentă obligatorie a programului de formare profesională iniţială.
3. A propune aprobarea orelor predestinate instruirii practice, care include: practică instructivă/didactică, gărzi, ore de voluntariat, ore de promovare a sănătăţii, ore de prestare a serviilor farmaceutice, gărzi în laboratorul clinico – diagnostic de urgenţă, ore de laborator tehnico – dentar, stagii practice şi stagiul practic de specialitate
4. A fortifica  calitatea pregătirii profesionale a elevilor în învăţămîntul medical mediu de specialitate prin fortificarea formării abiliăţilor practice şi competenţelor profesionale a viitorilor specialişti vocaţionali, implicînd profesorii metodişti şi consilierii/asistenţii medicali din instituţiile medicale în organizarea, dirijarea şi evaluarea gărzilor/orelor de voluntariat tematice din cadul instruirii practice.
5. A considera oportune formele noi de instruire practică în formarea competenţelor profesionale la toate calificările şi a înainata spre aprobare Programele de instruire practică la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei.