Comunicarea, etica și deontologia în activitatea personalului medical

Modulul Comunicarea, etica și deontologia în activitatea personalului medical,
desfășurat în perioada 22.01.2024 – 26.01.2024 în cadrul CDEC, Centrul de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo” (modul acreditat pentru asistente medicale superioare, asistente medicale principale/ șefe, vice-directori nursing). Asistenți medicali superiori sunt mereu deschiși pentru a acumula cunoștințe noi, progresul este imposibil, pentru că medicina modernă aduce permanent noutăți care reclamă învățarea pe tot parcursul vieții, iar asistenții medicali au conștientizat cu siguranță aceasta.
Comunicarea este un element fundamental în viața noastră de zi cu zi. Indiferent de mediul în care ne aflăm sau de relațiile pe care le întreținem, comunicarea joacă un rol esențial în modul în care ne exprimăm, ne înțelegem și ne conectăm cu ceilalți. Abilitatea de a comunica eficient este cheia pentru a construi relații sănătoase și pentru a atinge succesul în viață.
Pentru a face față provocărilor, asistentelor medicale trebuie să învețe continuu, în mod adecvat, rapid și eficient, inovativ, valorificându-și la maxim potențialul de care dispun.
Comunicarea stă la baza oricărei relații umane, indiferent de natura acesteia. O cuminicare rapidă și eficientă ne poate asigura succesul atât pe plan profesional, cât și personal. Astfel pentru a valorifica potențialul deplin al acestei resurse importante, în condițiile de schimbare permanentă a necesităților în servicii medicale și a cerințelor din partea populației, este important de a adopta cunoștințele, competențele și modelele de prestare a serviciilor oferite de asistenții medicali la exigențele societății moderne.
Concluzionând putem spune că schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor duc nu numai la adaptarea continuă a sistemului medical la noile realităţi economice, sociale, culturale, ci şi formarea în cadrul acestor sisteme a capacităţii de reglare continuă. Astfel s-a evidențiat și tendința spre progres și creșterea continue. Menționam că asistenți medicali au participat activ și responsabil la cursuri, manifestând interes și dorința de a evolua în carieră.
Silvia Panas,
Asistenta medicală șefă,
IMSP Institutul Oncologic