Comunicarea interpersonală în imunizare

Modulul de comunicare interpersonală în imunizare va fi inclus ca obiect de studiu în curricula Colegiilor de Medicină din țară, atât în cadrul programului de formare inițială, cât și în formarea continuă.În acest sens, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie,,Raisa Pacalo”, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și UNICEF au desfășurat în perioada 10-12 ianuarie curent, instruirea formatorilor în domeniul comunicării interpersonale în imunizare.Modulul a fost elaborat de UNICEF și Universitatea Drexel din SUA, fiind adaptat la contextul național de către specialiștii din cadrul Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și ai Agenția Națională pentru Sănătate Publică.În cadrul cursului de instruire au fost formați 15 cadre didactice al CEMF „Raisa Pacalo”.