Concursul preselecţie Cel mai bun în profesie

Concursul preselecţie Cel mai bun în profesie
În cadrul Zilelor catedrei se desfăşoară concursurile preselecţie Cel mai bun în profesie la disciplina Pediatria în grupele de asistenţi medicali, moaşă, unde participă cei mai dotaţi studenţi.Elevii dau dovadă de cunoştinţe profunde la disciplină, demonstrînd diferite competenţe practice şi abilităţi de comunicare, rezolvînd diferite situaţii problematizate prin intermediul TIC etc.Învingătorii care au obţinut punctaj maximal sunt înaintaţi la concursul final „Vivat profesie”.