Conferinața națională a elevilor din colegiile de medicină consacrată Zilei Mondiale a Diabetului

Anual, la 14 noiembrie este sărbătorită Ziua Mondială a Diabetului. Conform datelor Federaţiei Internaţionale de Diabet este estimat că numărul total de diabetici in prezent este de 415 mln, iar către anul 2040 va atinge cifra de 642 mln. 318 mln de persoane adulte sunt inregistrate cu alterarea toleranței la glucoză, însă 46,5% din adulții cu diabet rămin nediagnosticați.Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, în parteneriat cu AO „Prodiab”, USMF „N.Testemițanu”, Centrul Municipal de Sănătate Publică, Chișinău, colegiile de medicină din Orhei, Cahul, Bălți, Ungheni, AO „HOMECARE”, Școala Postliceală-sanitară „Carol Davila”, București, România, farmacia „Familiei” și sub patronajul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM a realizat Conferința Națională cu participare internațională a elevilor din colegiile de medicină, consacrată Zilei Mondiale a Diabetului zaharat, cu genericul „Diabetul zaharat – ce facem astăzi poate schimba ziua de mâine!”Evenimentul este organizat în cadrul Zilei Mondiale a Diabetului, realizării Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, Direcţiei strategică V, Asigurarea calității procesului de instruire practică prin realizarea și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile medicale și internaționale, obiectivului specific 5.4 Dezvoltarea și diversificarea formelor de activitate cu partenerii externi/interni în scopul promovării spiritului de cercetare în nursing-ul științific prin participarea la diferite forumuri naționale și internaționale.Membrii cercurilor științifico-practice studențești din colegiile de medicină din țară au prezentat în cadrul Conferinței 19 rapoarte cu privire la rezultatele studiilor și 6postere tematice, realizate în domeniul diabetologiei.

Tematicele diversificate au prezentat diferite aspecte ale diabetologiei:

 1. Evoluția în timp a diabetul zaharat – etapele istorice.
 2. Prevalența factorilor biologici de risc în dezvoltarea diabetului zaharat la adolescenți.
 3. Glibenclamid – preparat antidiabetic efectiv din grupul sulfanilureei
 4. Rolul asistentului medical pentru realizarea managementului bolnavilor cu diabet zaharat în secţia de boli contagioase al SR Ungheni
 5. Incidența patologiei sistemului uroexcretor la copii cu diabetul zaharat
 6. Particularităţile îngrijirilor paliative în diabet zaharat
 7. Diagnosticul de laborator al infecțiilor produse de bacterii aerobe, întâlnite în picior diabetic
 8. Consilierea pacientului cu diabet zaharat privitor alimentație
 9. Aspecte genetice în cauzalitatea diabetului zahara
 10. Le diabète, une maladie planétaire, en pleine explosion
 11. Rolul asistentului medical în realizarea scrining-ului pentru profilaxia diabetului zaharat gestaţional.
 12. Importanţa aprecierii PH – ului pentru profilaxia bolilor metabolice prin prizma elevilor Colegiului de Medicină din Ungheni.
 13. Identificarea ratei factorilor de risc vizând dezvoltarea diabetului zaharat la elevii anului I, CEMF „Raisa Pacalo ”.
 14. Plantele medicinale în tratamentul diabetului zaharat Nursing-ul specific al nefropatiei diabetice prin prisma actvității asistentului medical din secțiile specializate.
 15. Nursing-ul specific al pacientului cu picior diabetic în activitatea asistentului medical din secțiile de chirurgie septic.
 16. Aspecte actuale ale Diabetului zaharat în sarcină.
 17. Prevalenţa amputaţiilor în piciorul diabetic, vis-a-vis de tratamentul conservativ în spitalul minicipal Cahul.
 18. Controlul asupra diabetului prin evaluarea particularităţilor dozării insulinei în diferite condiţii ale vieţii cotidiene.
 19. Corelaţia dintre apariţia complicaţiilor diabetului zaharat şi nerespectarea recomandărilor referitoare la controlul glicemic, dietă şi efortul fizic.

Considerăm implicarea elevilor colegiilor de medicină în promovarea sănătății și prevenirea diabetului zaharat o activitate de o importanță majoră în formarea specialiștilor cu studii postsecundare nonterțiare.