Conferința a IX-a Națională a elevilor din colegiile de medicină, rezoluția